Nummerlappar och chip

Information om transponder och chip

Foto - Alex Hamberg

Nummerlappar och chip

Transponder (”Chip”)
Transponder (”chip”) är obligatoriskt för tidtagningen för alla tävlingsklasser. Transponderkontroll kommer att finnas vid startområdet. Nybörjarklasserna använder inte transponder (chip). 
Transponder kan hyras för 150kr. Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000 kr. Vi rekommenderar att du som tävlar mycket har ett eget chip. Mer information på SCF webb.   

Nummerskyltar
Nummerskyltar hämtas ut vid kansliet lördag kl.15.00 – 19.00 eller på söndag 07:30-15:00 senast 60 minuter innan start  Här görs även utkvittering av hyrchip.