Banor & Träning

Information om våra banor

Foto - Alex Hamberg

Banor
Sigtuna XCO körs på nyanlagda Sigtuna Bike Arena som ligger i den nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar som är under uppbyggnad. Start och mål samt tävlingsarenan ligger inne på byggområdet intill Engelska skolan. Tävlingen körs till stor del i den anlagda banan, men för omkörning och teknikzoner nyttjas också intilliggande Äppelspåret, som är ett brett gräsklätt skidspår som ligger utmed banan. I tillägg har några extra loopar lagts in för få fler höjdmetrar per varv.

Startloop
Alla klasser startar på en bred asfaltsväg i motlut vid tävlingsarenan. Efter ca 500-700 m på asfalt ansluter asfaltsvägen till XCO-spåret. Inför varje varvning och målgång kör man ett varv på asfaltsbanan (750 m) – ej nybörjare.

Alternativa spårval (”A- och B-linjer”)
För alla banor finns det olika spårval. Det är upp till varje åkare och ledare/förälder att se till att åkare inte kör spår som man inte klarar av.  Kom gärna och testa våra banor i god tid före tävlingen.

Träning på banorna 
Det går att träna på banorna under hela sommaren men på partier där banan går på det intilliggande Äppelspåret kommer sannolikt gräset vara högt. Gräset slås veckan innan tävling. Officiella träningstider är på lördag 26 augusti från 10:00- söndag 27 augusti kl 08:00. Kör ej i tävlingsfart och visa hänsyn då det kommer vara mycket barn i banorna. Under pågående tävling får banan inte beträdas av andra än tävlande cyklister.

Banor uppmärkning
Banorna kommer vara uppmärkta från fredag 25 augusti kl 20:00.

2,5 km blå (LÄNK TILL BLÅ BANA)
Nybörjare P/F 6-10 år kör ett varv på en lätt och rolig stenmjölsklädd bana på ca 2,5 km utan stora tekniska svårigheter och ej särskilt ansträngande. Det finns några A- och B-linjer. Sammanlagd klättring är ca 22 m.

3,0 km röd (LÄNK TILL RÖD BANA)
P/F 9-12 år kör en varierad och måttligt ansträngande bana på 3,0 km som är delvis maskinbyggd, delvis single track och delvis på Äppelspåret för goda omkörningsmöjligheter. Det finns alternativa spårval och det är upp till varje åkare och ledare/förälder att se till att åkare inte kör spår som man inte klarar av. Alla klasser kör två varv. Sammanlagd klättring per varv ca 58 m.

6,0 km röd/svart (LÄNK TILL SVART BANA)
Elit-, Junior-. P/F 13-16 och Masterklasser kör en teknisk utmanande och mycket ansträngande bana på ca 6,0 km som är delvis maskinbyggd, delvis single track och delvis på skidspåret för goda omkörningsmöjligheter. Det finns flera alternativa spårval och det är upp till varje åkare och ledare/förälder att se till att åkare inte kör spår som man inte klarar av. Herrar Elit kör sex varv, Damer Elit och Herrar 30-40 kör fem varv, H/D Junior, Damer 30-40 och Herrar 50-60 kör fyra varv, Damer 50-60, P/F15-16 kör tre varv, P/F13-14 och H/D Sport kör två varv.